Zwaar Transport

Het transport dat het bedrijf verricht is voornamelijk voor eigen gebruik of bij werk voor derden is het onderdeel van een aangenomen opdracht.. Transport voor derden kan in overleg geregeld worden, echter wordt dit dan niet door het bedrijf zelf verricht.