Meldprocedure schade

We doen onze uiterste best schades te voorkomen, helaas is het niet helemaal onvermijdelijk. Om voor een ieder de afhandeling te bespoedigen, wordt onderstaande procedure gehanteerd.

 

  1. 1.     Melding schade

Schade ontstaan door één van onze personeelsleden en/of machines dienen conform onze algemene voorwaarden binnen 24 uur schriftelijk / per e-mail zijn gemeld.

U kunt de melding doen toekomen aan onze planning via schades@vanmarwijk.com.

  • Schade (naar schatting) < € 2.000,- :
    Melding binnen 24 uur, kostenraming binnen twee weken.
  • Schade (naar schatting) ≥ € 2.000,- :

Het is mogelijk dat een schade-expert van onze verzekering zal langskomen om de schade op te nemen.

Schademeldingen die later zijn ingediend, worden NIET in behandeling genomen.

  1. 2.     Details schademelding

De volgende gegevens zijn benodigd voor een correcte dan wel voorspoedige behandeling van de schade:

  1. Volledig ingevuld schade formulier of Europees Aanrijdingsformulier + benodigde handtekening(en)
  2. Foto’s van de beschadiging(en) en alles om de schade duidelijk inzichtelijk te maken
  3. Duidelijke contactgegevens (ten minste naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres)
  4. Kostenraming met offerte (inclusief specificatie)

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de planning: 071 – 5899.344