CO-2 Footprint

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren het eigen energiegebruik en CO2-emissie te kennen en te verminderen. De aantoonbare inspanning om CO2 uitstoot te reduceren kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs. De CO-footprint (ook wel CO-voetafdruk, carbon footprint of CO-emissie-inventaris genoemd) is een inventarisatie van de CO-uitstoot als gevolg van vervoer en energiegebruik. Het opstellen van deze footprint is een goede start voor klimaatbewust ondernemen en onderdeel van de CO-prestatieladder.
Ook ons bedrijf zet zich in voor het reduceren van de CO2 uitstoot. Onderstaand vindt u ons meest recente rapport, opgesteld door Nedcon Groep.